Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí


Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat. Data za aktuální den jsou doplněna vždy následující den ráno. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.


LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec
1979289677095749999999994
2829669678894689599999989
3969969679891699899999993
4929979709988729986999994
5999395899490689784999985
6999599828099749392999988
7999588958399849998999987
8929694869297799999999989
9977494949383758999999888
10998299989494779999999992
11987993809999709997999994
12978996698487999993959991
13968275818496999992949999
14957491999899999598999985
15837696899996999999999999
168596967999999996999899
177683956499869397999999
188483998599908886999899
198383968199909399999599
20867779726298989982999999
21868586706298999996999999
22849893906297999995999999
23857099847583709992998799
24836498849486949999999499
25825098979390789999999998
26968293999994649899989994
27937999999979919399959982
28857599999981919999959992
298899999982909695999584
308999999676969698998583
3183678499949975


Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Od 24.7.2013 do 29.8.2013 nefungoval tlakoměr, proto nejsou data zaznamenána.
Od 3.1.2016 do 7.1.2016 byla meteostanice mimo provoz, proto nejsou data zaznamenána.Poslední aktualizace: 12.7.2020 7:25:03 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1080)